اهمیت زندگی در لحظه حال

اکنون تنها لحظه ای است که در آن قرار دارید وقتی به آن فکر کنید متوجه میشوید که واقعأ لحظه دیگری برای زندگی وجود ندارد آینده وقتی فرا برسد باز خود اکنون دیگری خواهد بود که باید درآن زندگی کنید.

/ 0 نظر / 11 بازدید