مهمترین وابستگیها

رنج می تواند اشکال مختلفی داشته باشد وهمیشه در جسم ما وجود دارد وابستگی یکی دیگر از رنجها است که هفت مورد ان در اینجا اشاره می شود:1.وابستگی به اشیاواموال 2.وابستگی به افراد دیگر 3.دلبستگی به گذشته 4.دلبستگی به جسم 5.دلبستگی به نظرات ومحق بودن 6.وابستگی به پول 7.دلبستگی به برنده شدن        

/ 0 نظر / 6 بازدید